Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhà Đầu Tư đã đặt trọn niềm tin vào Dean – Vietnam Access America, với câu chuyện chia sẻ: Sau khi có thẻ xanh, qua Mỹ chúng tôi sẽ kinh doanh gì, đầu tư gì để có lợi nhuận tốt ổn định hằng năm?

Để hỗ trợ thêm việc định cư tại Mỹ, chúng tôi có những chương trình đầu tư sinh lợi nhuận thu nhập lâu dài cho Nhà Đầu Tư và Gia Đình, tạo điều kiện đời sống tốt hơn trên đất Mỹ, và sớm đạt được sự thành công AN CƯ LẠC NGHIỆP. Các dự án phát triển bất động sản trọng điểm tại khu vực New York – Connecticut, hoặc California…

Đối tượng tham gia:

1. Các Nhà Đầu Tư theo chương trình định cư đang chuẩn bị nhận thẻ xanh, hoặc đã có thẻ xanh.
2. Các Nhà Đầu Tư khác muốn đầu tư bất động sản trên đất Mỹ, một thị trường có mức tăng trưởng ổn định.
3. Đầu tư cho con cái để có nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.

Điểm đặc biệt chương trình đầu tư sinh lợi nhuận (không phải là EB5)