BẢN TIN VISA THÁNG 06/2019

15 Tháng 05, 2019

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 09/05/2019, đã có lịch cấp thị thực di dân dành cho diện lao động việc làm trong tháng 06/2019 như sau:

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1 và EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7,1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm, chiếm 7,1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

 

  1. NGÀY ĐƯỢC XỬ LÝ THỊ THỰC ĐỊNH CƯ CHO DIỆN LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

 

Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại (Current), điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” (Unauthorized) nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (LƯU Ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện visa Các khu vực khác Trung Quốc – lục địa El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
1st 22/04/2018 22/02/2017 22/04/2018 01/05/2018 22/04/2018 22/04/2018 22/04/2018
2nd C 01/08/2016 C 19/04/2009 C C C
3rd C 15/09/2015 C 01/07/2009 C 01/11/2018 C
Các lao động khác C 01/09/2007 C 01/07/2009 C 01/11/2018 C
4th C C 22/03/2016 C 01/10/2018 C C
Lao động tôn giáo C C 22/03/2016 C 01/10/2018 C C
5th Đầu tư trực tiếp (C5 và T5) C 01/10/2014 C C C C 01/10/2016
5th Đầu tư gián tiếp (I5 và R5) C 01/10/2014 C C C C 01/10/2016

 

 

 

 

  1. NGÀY ĐƯỢC NỘP HỒ SƠ THỊ THỰC THEO DIỆN LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

 

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin visa theo thời gian thể hiện tiến trình hiện tại trong quy trình nộp đơn. Người xin visa nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Thị Thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị Thực Quốc gia với hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn của một diện vượt định mức là ngày ưu tiên của đương đơn đầu tiên không thể gửi tài liệu đến Trung tâm Thị Thực Quốc gia để xin visa nhập cư. Nếu một diện thể hiện “hiện tại”, thì tất cả các đương đơn trong diện có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

“C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Diện visa Các khu vực khác Trung Quốc – lục địa El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ Mexico Philippines
1st 01/09/2018 01/10/2017 01/09/2018 01/10/2017 01/09/2018 01/09/2018
2nd C 01/11/2016 C 01/06/2009 C C
3rd C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/01/2019
Các lao động khác C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/01/2019
4th C C 01/09/2016 C C C
Lao động tôn giáo C C 01/09/2016 C C C
5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C 01/11/2014 C C C C
5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C 01/11/2014 C C C C

 

(Nguồn: Visa Bulletin June 2019, Travel.state.gov)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *