2591 công việc đã được tạo ra trong giai đoạn 1 của dự án Steelpointe

Theo bản kế hoạch gửi vào Sở Di Trú Mỹ của dự án khu phức hợp cảng biển Steelpointe cho giai đoạn 1 tạo ra 1723 công việc. Tuy nhiên trên thực tế, theo thông tin nghiên cứu của từ ông Jeffrey B.Carr – Chủ tịch & và Nhà Kinh Tế Cấp Cao của Economic & Policy Resources, Inc. (EPR), tính đến thời điểm tháng 03/2016, dự án đã tạo ra được 2591 công việc vượt xa so với số lượng công việc Sở Di Trú Mỹ yêu cầu từ dự án. Thậm chí, con số này gấp đôi số lượng công việc tạo ra tương đương cho 110 suất đầu tư là 1100 công ăn việc làm.


Vừa qua EPR đã chuẩn bị một nghiên cứu về tác động kinh tế mới, bao gồm việc tạo ra công việc, kết hợp với việc xây dựng dự án EB5 Steelpointe, nằm tại thành phố Bridgeport, bang Connecticut. Thay đổi trong số lượng công việc, đầu ra, mức lương của lao động, và thu nhập của các hộ gia đình thể hiện qua dự án tại các khu vực sau: (1) phạm vi địa lý Trung Tâm Khu Vực New York-Connecticut, LLC; (2) phần còn lại của Hoa Kỳ nằm ngoài phạm vi địa lý của Trung Tâm Khu Vực; và (3) toàn bộ Hoa Kỳ.Theo sát nghiên cứu này, EPR đã tiến hành đánh giá tác động kinh tế sơ bộ của dự án EB5 Steelpointe bao gồm các ước tính về tác động kinh tế thực sự thể hiện qua thống kê chi phí cho hoạt động phát triển và xây dựng của dự án từ tháng 1 năm 2014 đến tháng Ba năm 2016. Thực tế xây dựng đã sử dụng 82,1 triệu $ trong thời gian 27 tháng này; và sau đó đã được sử dụng vào việc xây dựng liên quan tới yếu tố đầu vào của mô hình REDYN để phân tích tác động kinh tế.

Hoạt động xây dựng tại các dự án đã dẫn đến những hoạt động về kinh tế mới và tạo công ăn việc làm ngay bên trong và bên ngoài của Trung Tâm Khu Vực. Tổng số việc làm phân bổ cho Trung Tâm Khu vực tổng cộng là 177 việc làm trong năm 2014; 1,454 việc làm trong năm 2015; và 960 việc làm trong năm 2016. Bảng báo cáo mới này được nộp vào Sở Di Trú Mỹ sẽ là tin vui cho các nhà đầu tư về việc xóa bỏ từ thẻ xanh có điều kiện (I-526) thành thẻ xanh vĩnh viễn (I-829). Đối với dự án khu phức hợp cảng biển Steelpointe, việc nhận thẻ xanh vĩnh viễn…thật dễ dàng!

Trích nguồn báo cáo của tập đoàn kinh tế gia từ Global Access EB5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *