Đội ngũ tư vấn thực hiện trực tiếp, tận tâm, chuyên nghiệp.

Đội ngũ luật sư di trú lừng danh Mỹ.

Dự án chọn lọc,
hiệu quả kinh tế
cao. Việc làm tạo
gấp đôi yêu cầu.

 

Phương án
Hoàn vốn An toàn.

Đồng hành
xuyên suốt cùng Nhà Đầu Tư.

Nếu hồ sơ
không được
chấp thuận

Gặp Gỡ Đội Ngũ Thực Hiện Chuyên Nghiệp, Tận Tâm

 

TS. RONALD KLASKO

 Chủ tịch tập đoàn luật di trú lừng danh Klasko Immigration Law Partners, LLP. Tập đoàn luật sư xếp hạng tốt nhất 2017 (U.S. World News Report).
 Chủ tịch Uỷ Ban Cố Vấn EB5 của Hiệp HộiLuật Sư Di Trú Hoa Kỳ (AILA).

TS. SEARLE FIELD

Chủ tịch USA Global Access, chuyên lo về lĩnh vực đầu tư EB5. Chủ tịch Trung Tâm Vùng New York – Connecticut. Luật sư Trưởng,
 Uỷ Ban Tình Báo Quốc Hội Hoa Kỳ. Trợ lý Luật sư Chính Phủ Hoa Kỳ. (đã nghĩ hưu)

ANU NAIR

Bà Anu Nair, người đứng đầu bộ phận đầu tư EB5 của Tập đoàn luật di trú Klasko Immigration Law, LLP.
 Chuyên phụ trách làm việc cùng Sở Di Trú Mỹ chuẩn bị hồ sơ nộp đơn I-526, I-829 cùng các hồ sơ di trú khác.

TS. RONALD R. FIELDSTONE

Tiến sĩ ĐH danh tiếng Pennsylvania. Thành viên chủ chốt của Tập đoàn luật Saul Arnstein & Lehr LLP tại Mỹ.
 Đại diện hơn 80 dự án EB5.

MR. JEFFREY CARR

Chuyên gia phân tích hiệu quả kinh tế cho các dự án EB5 trọng điểm.
 Chủ tịch công ty Kinh Tế & Chính Sách Tài Nguyên Vermont.

MR. DEAN NGUYEN

MBA Haas Business School, University of California, Berkeley.
 Chuyên gia giải trình nguồn gốc vốn đầu tư, kết quả 100% từ Sở Di Trú Mỹ.

Dự Án EB5 Đạt Chuẩn Theo Điều Kiện Sở Di Trú Mỹ

Lầu 7, phòng 711, Tòa Nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ